Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Παραναυτιλιακή Βιομηχανία

Ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να είναι ο πρώτος στον κόσμο από πλευράς χωρητικότητας, με πάνω από 4700 πλοία. Οι εκατοντάδες εταιρείες που τα διαχειρίζονται απασχολούν, πέραν των πληρωμάτων, πολυάριθμο διοικητικό προσωπικό.

Γύρω από τις ναυτιλιακές εταιρίες αναπτύσσονται πολλές παραναυτιλιακές δραστηριότητες: μεσιτικά γραφεία ναυλώσεων και αγοραπωλησιών, νηογνώμονες, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, ναυτασφάλειες, ρυμουλκήσεις, ναυαγιαιρεσίες, πετρελεύσεις, λιπαντικά, τροφοδοσίες, εφοδιασμοί, τράπεζες, νομικά γραφεία, ελεγκτικολογιστικές εταιρείες εξειδικευμένες στη ναυτιλία, ναυτιλιακές πανεπιστημιακές σχολές και ιδιωτικά κολλέγια, ταξιδιωτικά γραφεία, ναυτιλιακός τύπος, επικοινωνίες και πολλά άλλα.

Αναλυτικά:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (που διαθέτουν τμήμα ή παρέχουν υπηρεσίες logistics)
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία
 • Ναυτιλιακοί και Ναυτικοί Οργανισμοί
 • Νηογνώμονες
 • Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών.
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 • Μαρίνες
 • Λιμενικοί οργανισμοί
 • Ναυπηγικές & ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών
 • Διυλιστήρια
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων
 • Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων
 • Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου
 • Διαμεσολαβητές Φορτίου
 • Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
 • Εταιρείες Συνδυασμένων Μεταφορών και Logistics
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

Με αυτό το πλέγμα των δραστηριοτήτων που περιστρέφεται γύρω της, η ναυτιλία προσφέρει θέσεις εργασίας, εκτός των ναυτικών, σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και επιστημόνων στην Ελλάδα και, για τους πιο φιλόδοξους, στο εξωτερικό, λόγω της διεθνούς φύσης της. Λειτουργώντας σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, δίχως επιδοτήσεις του δημοσίου, η ναυτιλία διατηρεί την ανεξαρτησία της από τις γνωστές κρατικές ή πολιτικές παρεμβολές. Ο εργασιακός χώρος είναι αξιοπρεπής, η αξιοκρατία πρυτανεύει και οι αμοιβές είναι ικανοποιητικές.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση