Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Φοίτηση στις Α.Ε.Ν.

Διάρθρωση Σπουδών στις Σχολές Πλοιάρχων & Μηχανικών των Α.Ε.Ν.

Πρώτο έτος
Α΄ Εξάμηνο: έναρξη 1 Οκτωβρίου
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 1 – 15 Φεβρουαρίου
Β΄ Εξάμηνο: έναρξη 16 Φεβρουαρίου
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 8 Ιουνίου – 5 Ιουλίου
Βασικός κύκλος σωστικών – έκδοση Ναυτικού Φυλλαδίου

Δεύτερο έτος
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 1 – 25 Σεπτεμβρίου *
Α΄ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου: 1 Ιουλίου – 15 Φεβρουαρίου
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 1 – 15 Φεβρουαρίου
Γ΄ Εξάμηνο: έναρξη 16 Φεβρουαρίου
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 8 Ιουνίου – 5 Ιουλίου

Τρίτο έτος
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 1 – 25 Σεπτεμβρίου *
Δ΄ Εξάμηνο: έναρξη 1 Οκτωβρίου
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 1 – 15 Φεβρουαρίου
Ε΄ Εξάμηνο: έναρξη 16 Φεβρουαρίου
Εξεταστική περίοδος Ιουνίου: 8 Ιουνίου – 5 Ιουλίου

Τέταρτο έτος
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου: 1 – 25 Σεπτεμβρίου *
ΣΤ΄ Εξάμηνο: έναρξη 1 Οκτωβρίου
Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου: 1 – 15 Φεβρουαρίου
Παράδοση πτυχιακής
Κύκλος προχωρημένων σωστικών (έχετε την δυνατότητα να τον παρακολουθήσετε και μετά την αποφοίτηση)
Β΄ εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου: 16 Φεβρουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση