Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Εγκαταστάσεις – Εκπαιδευτικές Δυνατότητες

Οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, κατανέμονται σε όλα την Ελλάδα, ενώ λόγω των επιμέρους γεωγραφικών και τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων, των διαφορετικών μεγεθών σε δυναμικότητα και των επιμέρους αναγκών κάθε σχολής, στεγάζονται σε αντίστοιχες κτιριακές υποδομές.
Οι Δ.Σ.Ε.Ν. λειτουργούν σε κτιριακά συγκροτήματα με εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας, χώρουςεργαστηρίων, βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα, αίθουσες συνεδριάσεων, κοιτώνες, κατοικίες σπουδαστών και προσωπικού, χώρους βοηθητικών χρήσεων (κυλικεία, αίθουσες ψυχαγωγίας, αποδυτήρια, αποθήκες κλπ), χώρους διοίκησης – διεύθυνσης. Τα εν λόγω κτιριακά συγκροτήματα, χωροθετούνται σε υπαίθριους χώρους, ως επί το πλείστον μεγάλης έκτασης, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές, αθλητικές και άλλες ανάγκες των σπουδαστών. (προαύλια, χώροι άθλησης, χώροι στάθμευσης κλπ.)

Οι σπουδές στις Δ.Σ.Ε.Ν. περιλαμβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων σε κατάλληλες εγκαταστάσεις καθώς και πρακτική άσκηση σε αντίστοιχα εργαστήρια. Στις Δ.Σ.Ε.Ν. γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη διδασκαλία, ο οποίος ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας όσο και στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον της ναυτιλίας.

Ειδικότερα, το Υπουργείο αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων στους σπουδαστές, έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού των Σχολών προϋπολογισμού περίπου 11.500.00 €, μέσω της προμήθειας σύγχρονων εργαστηρίων, προσομοιωτών (simulators) κλπ.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση