Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ναυτιλία

Με τον όρο «Ναυτιλία» ορίζεται το σύνολο των πράξεων και των δραστηριοτήτων που συνδυάζονται προκειμένου να παραχθεί μια υπηρεσία μεταφοράς αγαθών ή ανθρώπων μέσω θαλασσών, ποταμών ή λιμνών. Ο βασικός συντελεστής, που αποτελεί και το μοναδικό μέσο για να πραγματοποιηθούν οι μεταφορές αυτές, είναι το πλοίο.

Ναυτιλία & Παγκόσμια οικονομία

Η Ναυτιλία αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο των ειρηνικών διεθνών εμπορικών συναλλαγών της ανθρωπότητας. Πλοία διαφόρων τύπων, μεταφέρουν ανθρώπους, ξηρά και υγρά φορτία συσκευασμένα ή μη, καθώς επίσης οχήματα, ζώα και όλων των ειδών τα εμπορεύματα σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης.

Ελλάδα & Ναυτιλία

Ελλάδα και Ναυτιλία συνδέονται άρρηκτα από τα αρχαία χρόνια. Αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, το αρχαιότερο ταξίδι για εμπορικούς σκοπούς στην ανοιχτή θάλασσα έγινε πριν 10.000 χρόνια και συγκεκριμένα στο Αιγαίο Πέλαγος, για τη μεταφορά οψιδιανού από τη Μήλο στην Αργολίδα και τις Βόρειες Σποράδες.
Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση