Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση logo Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Σύγχρονη Ναυτιλιακή Βιομηχανία

Τα χρόνια που έρχονται για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία κρύβουν μεγάλες προκλήσεις. Τα νέα δεδομένα που φέρνουν οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα μα περισσότερο οι νέες τεχνολογίες, αφήνουν σιγά σιγά πίσω τους την παραδοσιακή έννοια του ναυτικού καθώς για να πλεύσει ένα πλοίο απαιτούνται περισσότερες και πιο σύνθετες δεξιότητες.
Οι νέοι κανονισμοί με βάση τα περιβαλλοντικά δεδομένα, η εξάπλωση του αυτοματισμού, το digitalization, το Cyber Security, είναι έννοιες οι οποίες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον, είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα επόμενα χρόνια, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστούμε ποιοτικότερα πληρώματα, εξειδικευμένους ναυτικούς οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια ναυτιλία.

Ο όρος που χρησιμοποιείται πλέον ολοένα και περισσότερο, δεν είναι άλλος από την «έξυπνη ναυτιλία» (Smart Shipping). Με τον όρο αυτό δεν εννοούμε μόνο τις τεχνολογίες που κάνουν τα πλοία πιο έξυπνα, αλλά και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στο γραφείο και σε όλη την επαγγελματική αλυσίδα όπως λιμάνια, logistics κ.τ.λ. Για τη νέα σελίδα της ναυτιλίας μίλησαν στο «business stories» εννέα στελέχη του κλάδου αποκωδικοποιώντας τα σημαντικότερα βήματα που γίνονται.

Παράλληλα, η αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των πλοίων που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία -συνδυαστικά με τις τάσεις αλλά και τις «απαιτήσεις» του παγκόσμιου εμπορίου – θα ωθήσουν τα λιμάνια σε νέες επενδύσεις, σε αυτοματισμούς και ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την ελαχιστοποίηση των «νεκρών» χρόνων στις φορτοεκφορτώσεις και στην διακίνηση των «κουτιών».

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα μεταξύ λιμένων και εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να είναι άριστη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι όποιες επενδύσεις κινδυνεύουν να μην αποδώσουν το ζητούμενο.

Η αξιοποίηση των big data τεχνολογιών για λιμάνια και πλοία θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην προσεχή δεκαετία με την «λιμενική εφοδιαστική αλυσίδα» να αναζητά νέες εγκαταστάσεις διανομής υπό το «κράτος» των νέων δεδομένων που επιβάλουν οι περιβαλλοντικές πολιτικές.

Oι προκλήσεις δεν έλειψαν ποτέ από την πλέον διεθνοποιημένη και πολλαπλά εκτεθειμένη σε κάθε είδους κίνδυνο ναυτιλιακή βιομηχανία. Διεθνείς και Εθνικοί Κανονισμοί (overregulated βιομηχανία), εμπορικοί πόλεμοι, ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης, χρηματοδότηση, περιβαλλοντική προσαρμογή, θεσμική προστασία από το κράτος σημαίας και άλλες προκλήσεις συνθέτουν το καθημερινό περιβάλλον όπου επιχειρεί καθημερινά ο πλοιοκτήτης ή διαχειριστής.

Η διατήρηση υψηλής τεχνογνωσίας, η ταχύτατη προσαρμογή στις νέες εξελίξεις, η διεύρυνση της παρουσίας των Ελλήνων στα διεθνή κέντρα αποφάσεων, η διατήρηση καλών σχέσεων με τους ναυλωτές και η χρήση των διευρυμένων εργαλείων μόχλευσης ως μακροπρόθεσμο μέσο προστασίας από τους κλυδωνισμούς των ναυλαγορών θα αναδείξουν αυτούς που θα επικρατήσουν και στη μετά τη σημερινή κρίση εποχή.

Ναυτιλία και Ψηφιακή Εποχή

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Η ναυτιλία προσπαθεί να συμβαδίσει με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τροποποιήσεις του 2016 του αναθεωρημένου παραρτήματος της σύμβασης FAL περιλαμβάνουν νέες απαιτήσεις για την ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών για τις θαλάσσιες μεταφορές. Από τις 8 Απριλίου 2019, η σύμβαση FAL απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να καταρτίσουν ένα πρωτόκολλο για ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πλοίων και λιμένων, κάνοντας απαραίτητη την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας από όλους.

Τύποι Πλοίων

Παραναυτιλιακή Βιομηχανία

Ο ελληνόκτητος στόλος εξακολουθεί να είναι ο πρώτος στον κόσμο από πλευράς χωρητικότητας, με πάνω από 4700 πλοία. Οι εκατοντάδες εταιρείες που τα διαχειρίζονται απασχολούν, πέραν των πληρωμάτων, πολυάριθμο διοικητικό προσωπικό.
Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση