Ratings

Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων.
Οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου Κυβερνήτη Α’, Β’, Γ’ Ε.Ν., Κυβερνήτη Ρυμουλκών και Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα του π.δ. 141/2014 (Α’ 232).

Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων.

Οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου Κυβερνήτη Α’, Β’, Γ’ Ε.Ν., Κυβερνήτη Ρυμουλκών και Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8 αντίστοιχα του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

Κυβερνήτης Α’ τάξης Ε.Ν.

1. Ειδικά προσόντα
Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. με ειδικότητα Κυβερνήτη μετά την απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β΄ τάξης Ε.Ν.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 ο.χ., που εκτελούν παράκτιους πλόες.
β) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Κυβερνήτης Β’ τάξης Ε.Ν.

1. Ειδικά προσόντα

α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος:
αα) 24 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ήπτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
ββ) 48 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.

γ) Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.

δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 και 400 ο.χ. αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά.
β) Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ. πλοίων.
γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Κυβερνήτης Γ’ τάξης Ε.Ν.

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος:
αα) 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
ββ) 36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.

γ) Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.

δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 200 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά.
β) Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ – Ε/Γ. πλοίων.
γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.

Κυβερνήτης Ρυμουλκών

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος:
αα) 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ήπτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ Α’ 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
ββ) 36 μηνώνμε ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή
γγ) 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυμουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.

γ) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν.

δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
Κυβερνήτης ρυμουλκών που εκτελούν πλόες στο λιμάνι και στους γειτονικούς όρμους της περιοχής λιμένος.

Κυβερνήτης Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία:
αα) 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ήπτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ΄ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή
ββ) 36 μηνώνμε ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή
γγ) 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου.

β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.

γ) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν.

δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) – ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
Κυβερνήτης επαγγελματικών τουριστικών θαλαμηγών πλοίων μέχρι 400 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες.

Λοιποί ναυτικοί καταστρώματος

Οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου Ναυκλήρου και άδειας Ναύτη, καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από τα άρθρα 9 και 10 αντίστοιχα του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

Ναύκληρος

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος, μετά την απόκτηση άδειας ναύτη σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. ή 12 μηνών και επιτυχής υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων
β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.
β) Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.

Ναύτης

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία , ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.
β) Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας.(εφ’ όσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων )
γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (εφ’ όσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων).

Λοιποί ναυτικοί μηχανής

Οι προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου Μηχανοδηγού Α’, Β’ Ε.Ν., καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από τα άρθρα 9 και 10 αντίστοιχα του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

Μηχανοδηγος Α΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ειδικά προσόντα
Συνολική θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών, με ειδικότητα μηχανής, σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 50 kw και πτυχίο μηχανοδηγού Β΄.

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α) Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος.
β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 750 kw.
γ) Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανοστασίου.

Μηχανοδηγός Β΄ τάξης Ε.Ν.

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 KW για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου ή δημοτικού εφόσον έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 από το δημοτικό, ή 3 μηνών για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ειδικοτήτων Εργαλειομηχανών CNC, Τεχνιτών Εργαλειομηχανών. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη, αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού κατά την οποία τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από τον Διευθυντή Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών που του χορηγεί σχετική βεβαίωση.
β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ −ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχε-τικά καθήκοντα) − ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ − ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
α)Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανοστασίου
β)Λιπαντής – Χειριστής μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος. (εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
γ)Μηχανοδηγός Β΄ πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος.(εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
δ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 150 kw.(εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής)
ε) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 550 kw.(εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών με ειδικότητα μηχανής)

Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας ηλεκτροτεχνιτών

Οι προϋποθέσεις απόκτησης άδειας Ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν., καθώς και τα δικαιώματα υπηρεσίας τους καθορίζονται από το άρθρο 17 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232) « Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998», όπως ισχύει, ως κάτωθι:

1. Ειδικά προσόντα
α) Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή προσωπικού μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους είτε πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) είτε ΕΠΑΛ είτε ΙΕΚ είτε ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών.
β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ – ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα).

2. Δικαιώματα υπηρεσίας
Βοηθός ηλεκτρολόγου σε πλοία που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση